Najnovšie správy

Posledne pridané správy zo všetkých kategórií

Revúcky tanečný parket - O pohár zástupcu prim...

Celoslovenska súťaž s medzinárodnou účasťou v štandardných a latinsko-amerických tancoch sa bud...

Do Bratislavy za športom aj zábavou

Počas poznávacej exkurzie do Bratislavy si žiaci Základnej školy J. A. Komenského našli čas aj n...

Gemerská podkovička 2017

Tak ako každý rok, ani tento rok tomu nebolo inak

V ZŠ I.B.Zocha bude rušno aj v sobotu.

Brány Základnej školy Ivana Branislava Zocha sa v sobotu 21.októbra 2017 otvoria nielen pre jej žiak...

Do Bratislavy za poznaním

Dlho očakávanú a logisticky náročnú exkurziu žiakov Základnej školy J. A. Komenského do Bratisl...