Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
Školstvo

Ako a dokedy prihlásiť dieťa do materskej školy?

P. Š.
20.05.2020 18:04:07
89

Riaditeľky materských škôl vyhlasujú zápis detí na školský rok 2020/2021, a to v zmysle § 59 zákona c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle §3 vyhlášky MS SR c. 306/2008 Z. z. o materskej skole v znení vyhlášky MS SR c. 308/2009 Z. z.

Prihlášky do materských škôl na školský rok 2020/2021 si rodičia môžu stiahnuť v elektronickej podobe na webových stránkach materských škôl, alebo osobne v materskej skole každý pracovný deň od 9.00 hod. do 10.00 hod.

Vyplnenú prihlášku môžu rodičia odovzdať v materskej skole každý pracovný deň od 9.00 hod. do 10.00 hod., alebo poslať na adresu:

Mestsky úrad , Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca.

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
Každý panel, každá tvár, osobitý životný príbeh

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration