Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
Mesto

Ďalšia nezištná pomoc pre Zariadenie opatrovateľskej služby CILKA

P. Š.
19.05.2020 19:17:36
194

Dňa 15. mája 2020 navštívil Zariadenie opatrovateľskej služby Cilka p. Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, aby  odovzdal 130 ochranných rúšok pre klientov a zamestnancov zariadenia, na zhotovenie ktorých sa spoločne s kolegami dobrovoľne vyzbierali.

So zamestnancami zotrval v priateľskom rozhovore o aktuálnej spoločenskej situácii, s prísľubom ďalšej podpory a spolupráce v budúcnosti.

Ďakujeme.....   

ZOS Cilka

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
Odborní zamestnanci CPPPaP v Revúcej poskytujú bezplatnú odbornú pomoc

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration