Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
Školstvo

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

Mgr. Patricia Šefranová
06.09.2019 09:42:13
281

Každoročne dochádza na cestách k množstvu dopravných nehôd s ťažkými či smrteľnými následkami. Nezriedka sú ich obeťami aj školopovinné nepozorné či hravé deti, podceňujúce nebezpečenstvá a riziká ciest nielen ako chodci, ale aj ako neskúsení cyklisti. Preto je nutné, aby mali dostatočne zafixované požadované spôsoby a modely správania sa na cestách, aby ich dopravná disciplína bola uvedomelá. K tomu má prispieť svojím podielom aj základná škola. Aby náš podiel na dopravnej výchove mladej generácie nebol len symbolický, je nutné pripraviť pre deti zaujímavé a inšpiratívne vyučovanie, na ktorom sa oboznámia s požadovanými dopravnými vedomosťami a vytvoria si nevyhnutné návyky.

V stredu 4.9.2019 sme pre žiakov 1. stupňa ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca pripravili formou pestrých aktivít, prezentácií, pesničiek, interaktívnych hier a súťaží projektový deň – Deň dopravnej výchovy. Deti  sme rozdelili do 4 skupín podľa  ročníkov. V jednej spoznávali  dopravné značky a riešili dopravné situácie. V druhej si zopakovali základné pravidlá cyklistiky, naučili sa pomenovať hlavné časti bicykla, ako aj jeho povinnú výbavu. Tretia skupina bola zameraná na záchranné zložky. Zopakovali si tiesňové čísla, oboznámili sa s prácou polície, hasičov a záchranárov. Najzaujímavejším stanovišťom však  bolo dopravné ihrisko na našom školskom dvore. Všetci si chceli vyskúšať jazdu zručnosti na bicykloch a kolobežkách. Prakticky si precvičili osvojené vedomosti, ktoré získali v triedach.

Dúfame, že tento deň mal pre žiakov zmysel a veríme, že naši žiaci sa budú správať na cestách a chodníkoch zodpovedne.

Text a foto: Mgr. A. Sabolová, Mgr. I. Beľáková, ZŠ, Hviezdoslavova 1

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
Účelové cvičenie na Hviezdoslavke

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration