Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
VÝZVY

Európsky parlament udelí Cenu európskeho občana

P. Š.
21.05.2020 14:32:13
64

Európsky parlament neprijíma len právne predpisy. Rád tiež podporuje dobré veci. Každoročne udeľuje štyri ceny s cieľom vyjadriť uznanie významným činom v oblasti ľudských práv, filmovej tvorby, projektov pre mladých a dobrého občianstva.

Európsky parlament udeľuje aj Cenu európskeho občana. Ocenenie za výnimočný prínos v týchto oblastiach:
• projekty podporujúce lepšie vzájomné porozumenie a užšiu integráciu medzi občanmi členských štátov alebo cezhraničnú či nadnárodnú spoluprácu v rámci Európskej únie,
• projekty zahrňujúce dlhodobú cezhraničnú alebo nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha,
• projekty, ktoré súvisia s aktuálnym európskym rokom (ak je to možné),
• projekty, ktoré sú konkrétnym prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

O Cenu európskeho občana sa môžu uchádzať samotní občania, skupiny občanov, združenia alebo organizácie v súvislosti s projektmi, ktoré zrealizovali, alebo na ňu môžu nominovať iného občana, skupinu, združenie alebo organizáciu.

Termín na podanie prihlášok alebo nominácií bol predĺžený do 30. júna 2020.

Viac informácií nájdete TU.

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
Nájdite si prácu v Revúcej!

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration