Štvrtok, 13. August 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

13. August
Mesto

Hľadáte odpovede na otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy

Mgr. Patricia Šefranová
02.07.2019 09:34:51

Vážení občania a návštevníci webových stránok mesta Revúca,
máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy, ale neviete ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?
Samospráva sa snaží vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť im prístup k niektorým odpovediam.

Kontakty na zamestnancov Mestského úradu Revúca v podrobnom členení podľa jednotlivých oddelení nájdete TU.

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sa poskytujú na webovom sídle mesta Revúca www.revuca.sk alebo na základe žiadosti, ktorá sa podáva:
1. písomne na adresu: Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
2. e-mailom: msu@revuca.sk
3. ústne (aj telefonicky na čísle: 058/28 515 11) spravidla v kancelárii primátora alebo kancelárii prednostu (2. poschodie, č. dv. 40) alebo u kompetentného zamestnanca mesta, ktorý žiadosť spíše na formulár.
Žiadosti sa evidujú v podateľni MsÚ - kancelária č. 1, t.č.: 058/28 515 24. Smernicu č. 1/2012 o slobodnom prístupe k informáciám nájdete TU.

Službu informovania verejnosti prostredníctvom elektronickej komunikácie zabezpečuje aj Mestský rozhlas. Postup registrácie do mestského rozhlasu, vďaka ktorej budete dostávať správy formou textovej správy do e-mailovej schránky nájdete TU.

Vedeli ste, že cez webové sídlo mesta revuca.sk môžete poslať podnet, otázku či odkaz aj priamo primátorovi mesta? Využite priamu komunikáciu s mestom a nezabudnite, že vítaná je samozrejme aj pozitívna spätná väzba z diania v meste. Odkaz pre primátora nájdete TU.

Odkaz Straty a nálezy je tu pre Vás, aby ste si mohli skontrolovať, či Váš stratený predmet bol nájdený a odovzdaný na mestskú políciu.

Mobilná aplikácia City Monitor Vám umožňuje nahlasovať svoje podnety a posielať návrhy na zlepšenie fungovania samosprávy priamo z vášho smartfónu. Všetky nahlásené podnety sa zobrazia pracovníkom mestského úradu a vy si už len sledujete stav riešenia svojho podnetu, pričom kedykoľvek naň môžete reagovať - doplniť informácie alebo vyjadriť spokojnosť s vyriešením podnetu. Viac informácií o aplikácii City monitor nájdete TU.

Mesto zabezpečuje aj ONLINE SLUŽBY.
Prostredníctvom Schránky dôvery sa môžete zdôveriť so svojimi problémami, napísať svoj odkaz alebo postreh. Rovnako môžete upozorniť na problém, ktorý sa netýka priamo činnosti mesta alebo jeho úradu. V takomto prípade bude podnet postúpený na príslušný úrad alebo políciu. Pokiaľ neuvediete meno a kontakt, bude Váš podnet považovaný za anonymný.

On-line dispečing môžete využiť na nahlásenie porúch a závad, ktoré sa v meste vyskytujú. Upozorniť môžete na poškodený chodník, rozbitú cestu, nefungujúci mestský rozhlas a pod. Takto oznámený podnet je okamžite zaslaný príslušnému pracovníkovi Mestského úradu, ktorý zodpovedá za jeho vybavenie.

So svojím podnetom sa, v neposlednom rade, môžete obrátiť aj na poslancov Mestského zastupiteľstva. Zoznam poslancov a ich kontakty nájdete TU.

Posledné prípravy na prvý ročník akcie Beh revúckym chotárom finišujú: registrovať sa môžete do 14. augusta
Turistický občasník mesta Revúca

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration