Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Ing. Július Buchta 04.10.2017 18:48

ktorými sme si pripomenuli interkultúrnu a jazykovú rôznorodosť Európy, ale hlavne chceli motivovať žiakov k osvojovaniu si cudzích jazykov. Hneď ráno smerovali kroky prvostupniarov do knižnice, kde im malí herci z 3.B triedy pod vedením p. učiteľky Simanovej zahrali anglické divadielko Little Red Riding Hood. Spoločne si tiež zaspievali pesničku v piatich svetových jazykoch. Žiaci 2. stupňa si vylosovali jednu krajinu Európskej únie aby zistili zaujímavosti o jazyku , ktorým sa v danej krajine hovorí. A tak sme sa dozvedeli, že najdlhšie slovo v nemčine má až 67 písmen, že na českom „pošušňaníčku“ by ste si znamenite pochutili. Na hodine ruského jazyka bol tak veselo, že „Rascvetaľi jablaňi i grúši“ a tiež „V ľesú radílas jólačka“. Nemohol chýbať ani jazykový kvíz, ktorý preveril vedomosti, ale aj tipovacie schopnosti žiakov. Čerešničkou na torte bolo divadelné predstavenie Grandpa for sale, s ktorým získali naše herecké nádeje zo 7.B triedy pod vedením p. učiteľky Simanovej krásne 4. miesto na celoslovenskej súťaži v Jazykovom kvete a ktorý bol krásnou bodkou tohto zaujímavého a pestrého dňa. Ďakujeme.

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť