Pondelok, 21. September 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

21. September
Mesto

Maj Gemer a Revúcke listy

Redakcia RL online
25.09.2019 11:09:49
574

Denne čerstvé spravodajstvo a viac ako stotisíc návštevníkov a stálych priaznivcov spravodajstva z horného a stredného Gemera. Aj taký je výsledok dlhoročnej novinárskej práce žurnalistu z Gemera a zakladateľa obľúbenej a vyhľadávanej stránky MAJ GEMER RSDr. Ondreja Doboša.

So skúsenosťami jeho dennej tvorby z pozície webového editora sa podelil aj na spoločnom pracovnom stretnutí s primátorom mesta Revúca Ing. Júliusom Buchtom a redakciou Revúckych listov.

Poslanie regionovín „Maj Gemer“ spočíva v rozširovaní informácií o spoločenskom, kultúrnom, či športovom dianí v regióne. Integruje ľudí zo Slovenska, ale aj Slovákov žijúcich v zahraničí a poskytuje im tak náhľad do života v Gemeri.

Zámerom online novín „Revúcke listy“ je uspokojovať potreby čitateľa z pozície občana mesta Revúca. Informujú ho o aktuálnom dianí, ale dávajú mu aj priestor na vyjadrenie svojich názorov a potrieb. Prostredníctvom článkov vysvetľujú význam prebiehajúcich udalostí, čiže vystupujú ako spájací článok medzi občanmi a mestom.

Aj keď účel vzniku spomínaných webových stránok bol rôzny, spoločný cieľ budovania pocitu spoločenského povedomia a lokálnej identity u ľudí vytvoril priestor na nadviazanie spolupráce. Avšak tentokrát so zhodným účelom vzájomného informovania a tvorby kvalitného obsahu stránok.

Aj túto jeseň prebehne v Revúcej zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
Neváhaj sa prihlásiť

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration