Streda, 8. Júl 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

8. Júl
Primátor mesta

Mesto Revúca začalo s distribúciou ochranných rúšok pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov

P. Š.
27.03.2020 18:11:22

Mesto Revúca objednalo rúška už začiatkom marca, avšak nakoľko je po rúškach veľký až takpovediac globálny dopyt, rúška sú dodávané postupne. Podľa slov primátora mesta sa z tohto dôvodu rúška rozdávali prvotne seniorom, ktorí ho ešte nemajú, a to prostredníctvom predsedov seniorských občianskych združení.

Mesto v snahe chrániť pred nákazou ostatných obyvateľov zabezpečilo zásielku látkových rúšok aj pre obyvateľov rómskej komunity.
„Po senioroch prišli na rad ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. Nakoľko toto opatrenie nie je zabezpečené zo strany štátu, rozhodli sme sa ho zrealizovať na vlastné náklady. Práve pomocou jednotlivým skupinám, ktoré sú najzraniteľnejšie obmedzíme šírenie vírusu a tým budeme chrániť aj seba. V dnešnej dobe sa nemôžme pozerať na to či rúško niekto dostane zadarmo alebo kto ho dostane. Podstatný je výsledný efekt, ochrana obyvateľov a zatiaľ sa nám to darí. Samozrejme sa zameriavame na komunity, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo žijú v prostredí, ktoré im neumožňuje rešpektovať odporúčania hygienika“ doplnil primátor mesta.

Mesto zabezpečilo pre komunitu aj prívod pitnej vody.
Nakoľko sa v lokalite SNP nachádzajú bytové domy, v ktorých chýba pitná voda, mesto sa rozhodlo urobiť preventívne opatrenie, ktoré napomôže obyvateľom rómskej komunity dodržiavať potrebné hygienické zásady v súvislosti so šírením vírusu. „Občania danej lokality si doposiaľ naberali vodu zo studne, na ul. Maša. Avšak priestor okolo studne bol ohradený a nie je pre občanov dostupný práve z dôvodu zamedzenia šírenia možnej potenciálnej nákazy do komunít a následne do celého mesta. Na ul. SNP sa teraz nachádza prívod pitnej vody v určených časoch od 9:00 do 10:00 a od 17:00 do 18:00 hodiny. Občanov sa snažíme upozorňovať, aby situáciu nepodceňovali a aby dostatočná hygiena viedla k spomaleniu šírenia vírusu“ uviedol primátor mesta. COVID 19 nie je len choroba „bielych“, COVID 19 postihuje všetky rasy veď práve preto je rozšírená po celom svete.

Bez dodávky elektriny bude viacero ulíc v meste
Ďalšie pokračovanie z diania v meste

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration