Sobota, 24. August 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

24. August
Mesto

Mier , sloboda a demokracia nie je samozrejmosťou

Mgr. Katarína Kvetková
13.05.2019 10:26:29
147

V   daždivý štvrtok 9.mája 2019 sme sa zišli pri pamätníku  na Námestí slobody aby sme si pripomenuli ukončenie, obete a hrdinov dodnes  najväčšieho a najrozsiahlejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. Druhá svetová vojna  stála životy približne 60 miliónov ľudí, boje prebiehali v Európe, Ázii a Afrike a zúčastňovali sa na nich muži i ženy aj z oboch ďalších obývaných kontinentov Ameriky a Austrálie.

Ako uviedol vo svojom príhovore Ing.Peter Balogh, prednosta Okresného úradu v Revúcej:“ Účasť Slovákov v protifašistickom odboji má svoje osobité a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národnooslobodzovací boj v období druhej svetovej vojny výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií, pre ktoré sa stal trvalým zdrojom poučenia hrdosti a vlastenectva. Nesmieme dopustiť prejavy skresľujúce historické fakty, či znevažovanie obetavosti účastníkov protifašistického odboja. Sme to dlžní obetiam vojny a našou povinnosťou je pripomínať si hrdinské činy tých, ktorí neváhali položiť svoje životy aby sme žili slobodne a v mieri.

Mnohí naši občania vnímajú dnes mier, slobodu a demokraciu ako samozrejmú vec a zabúdajú, že tieto hodnoty bolo potrebné vybojovať so zbraňou v ruke .Pripomínať a vzdelávať musíme predovšetkým našu mládež, ktorá dnes v mieri a demokracii žije, aby nezabudla na miliónové obete, prevzala štafetu boja za tieto hodnoty a nebola ľahostajná k vlastným dejinám.“

Vence vďaky pri príležitosti osláv 74.výročia Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny k pamätníku položili primátor mesta Július Buchta, prednosta okresného úradu Peter Balogh, predseda základnej organizácie protifašistických bojovníkov Ján Kochan a ďalší predstavitelia spoločenských organizácií v meste. Text a foto: Katarína Kvetková

Vernisáž výstavy
Obľúbení hudobníci zavítajú do Revúcej

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration