Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
Školstvo

Na Hviezdoslavke opäť oslava Európskeho dňa jazykov

Redakcia RL online
11.10.2019 07:56:05
245

Každoročne si 26. septembra na našej škole pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť viacjazyčnosť a kultúrnu rozmanitosť nielen u žiakov v školských laviciach.

Pri príležitosti tohto dňa si pani učiteľky cudzích jazykov pripravili pre žiakov špeciálne pozvania na výlety do európskych metropol. A tak naši žiaci prostredníctvom krátkych prezentačných videí navštívili historickú Moskvu, metropolitný Londýn, majestátny Petrohrad a škótsky Glasgow. „Výlety“ boli naozaj pútavé a zaujímavé a po „návrate“ späť do školy tvorili žiaci štafetový poster. Pointa spomínaného štafetového posteru spočívala v tom, že na ňom pracovalo viac skupín žiakov. Čo jedni začali, to dokončila až druhá alebo tretia skupinka. Výsledok si tak mohli pozrieť všetci až na konci vyučovania. Každá jedna práca tak bola originálnou prezentáciou spomínaných miest s ich najväčšími atrakciami a turisticky známymi miestami.

Náš deň jazykov dopadol aj tento rok na výbornú. Žiaci druhého stupňa si znovu netradičnou formou trochu rozšírili svoje vedomosti. Dúfam, že sa im spomínané aktivity páčili a že naše postery, vystavené vo vestibule školy, sa stanú inšpiráciou pre všetkých, ktorí by radi spoznali nové zaujímavé mestá jazykovo rozmanitej Európy.

Text a foto: ZŠ Hviezdoslavova

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
Družobné vzťahy partnerských miest

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration