Na slovíčko...

MsÚ Revúca 16.03.2017 07:56

Na slovíčko...

Od posledných volieb do samosprávy ubehli viac ako dva roky. Predstavili sme vám vtedy nového poslanca MsZ, ktorý sa zároveň stal zástupcom primátorky mesta Ing.Júliusa Buchtu. V súčasnosti ho Revúčania poznajú už viac, my sme boli zvedaví ako sa on zorientoval v nových pozíciách a ako sa s odstupom času pozerá na pôsobenie v samospráve.

Pred dvoma rokmi ste vstupovali do komunálnej politiky ako nová tvár. Stali ste sa poslancom mestského zastupiteľstva a zástupcom primátorky mesta. Ako by ste zhodnotili toto obdobie z hľadiska vašich pozícií v mestskej samospráve. Čo Vás príjemne prekvapilo a čo sklamalo?

Nechcem začať hneď negatívne, ale vecí, ktoré ma sklamali je viac. Predovšetkým ma mrzí, že doteraz (kým som pracoval len v SMZ) som nemal nepriateľov ..., teraz je to už iné a to aj napriek tomu, že sa snažím konať čestne a podľa môjho najlepšieho svedomia. No ako je známe - každému sa vyhovieť nedá. Tiež som trochu sklamaný, že sa to všetko deje tak pomaly, veci sa posúvajú a riešia zdĺhavo ale možno to je len môj subjektívny pohľad, ktorý vychádza z podstaty mojej akčnej povahy. Pred dvomi rokmi som mal úplne iný názor na fungovanie samosprávy a teraz keď veci vidím aj podrobnejšie zvnútra úradu, tak si myslím, že situácia v našom meste nie je až taká zlá. Chodím dosť často po Slovensku, ale aj do zahraničia a všímam si veci už trochu inak a niekedy sa už len pousmejem nad výrokmi ako „že v našom meste je to už tak“. Pravda však je, že niekde funguje lepšie možno komunikácia resp. informovanosť občanov, niekde zase úrad, ale všade pracujú len ľudia a v podstate všetko sa aj tak odvíja od financií. Ako poslanec a zástupca primátorky som v pozícii, kde musím zastupovať záujmy občanov, ale na druhej strane hájiť aj záujmy mesta a to je niekedy veľmi ťažké. Napr. pomôcť finančne športovcom či dôchodcom, alebo mladým rodinám a na druhej strane zase neukrátiť mestskú pokladnicu je skoro nemožné.

Vnímam tu rozpor v postoji z pozície poslanca MsZ a zástupcu primátorky mesta. Nemali by záujmy mesta odrážať záujmy jeho občanov?

Mali, ale treba nájsť ten správny pomer, dospieť ku kompromisu.

Ako hodnotíte spoluprácu s poslaneckým zborom a komisiami pôsobiacimi pri mestskom zastupiteľstve? Poslanecký zbor stále funguje v pomere 6 koalícia a 7 opozícia, takže sa nie vždy zhodneme a nie vždy sa podarí všetko presadiť. Sú aj záležitosti, ktoré sa schvaľujú lebo vyplývajú zo zákona a tak tam nie je veľmi čo riešiť a hlasovania sú skoro vždy jednohlasné. Jednotlivé komisie fungujú podľa potreby a spravidla sa členovia stretávajú kvôli prerokovaniu podkladov do MsZ. Výstup z jednotlivých komisií je dôležitý pre nás poslancov, pretože nemôže každý všetko vedieť a nikto nie je v jednej osobe stavbár, ekonóm či sociálny pracovník. Preto je hlavne zloženie a uznášaniaschopnosť komisií dosť podstatnou časťou prípravy pre poslancov na MsZ. Toto je určite oblasť, v ktorej by som videl priestor na zmenu. Možno zvážiť znovu založenie mestskej rady.

Mestská rada, ktorú tvorilo päť poslancov prestala pracovať po celkovom znížení počtu poslancov mestského zastupiteľstva. Myslíte, že jej opätovné zriadenie zlepší prácu a priebeh zasadnutí mestských zastupiteľstiev?

Áno. Veci sa prediskutujú, objasnia a závery mestskej rady uľahčia konečné rozhodovanie poslancov na rokovaní zastupiteľstva.

Aký je podľa Vás záujem Revúčanov o dianie v meste a v mestskej radnici?

Počas môjho pôsobenia v meste som navrhol posunúť čas konania zastupiteľstva na poobede keďže väčšina obyvateľov je doobeda v práci. Bol to aj z dôvodu podnetov od občanov, že by im to tak lepšie vyhovovalo. Teraz sa konajú zastupiteľstvá poobede a trvajú aj do 17:00, ale bohužiaľ účasť občanov sa nezmenila, teda sem tam niekto príde. To je v porovnaní s obrovskou kritikou na sociálnych sieťach trochu zvláštne.

Blížia sa župné voľby. Budete kandidovať za poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja?

Patrím medzi ľudí, ktorí keď niečo robia, tak to robia poriadne. V budúcnosti sa chcem venovať komunálnej politike možno aj profesionálne a teda rozhodne kandidovať za poslanca pôjdem. Aj keď podľa môjho názoru sú župy zbytočné inštitúcie, ale raz keď ich už máme a rozhoduje sa tam o dianí aj v našom okrese tak tam potrebujeme zástupcov.

Čo by ste chceli ako župný poslanec presadiť v našom meste? Presne to čo hovorím a čomu sa venujem od začiatku - pomoc malým podnikateľom, rozvoj cestovného ruchu, kultúry, školstva a športu. Niekomu sa môže zdať, že sú to také prázdne frázy a to hlavne  predvolebnom období. Ja tu však naozaj vidím priestor na zlepšenie situácie, zlepšenie životných podmienok ale aj zníženie nezamestnanosti. Na druhej strane už nemám ružové okuliare ako pre dvomi rokmi a veľmi skoro som pochopil som ako funguje politický systém. Stále som však presvedčený, že pokiaľ je človek húževnatý a ide za svojim cieľom, tak to aj dosiahne. Hlavne tomu musí sám veriť a ja verím, že Revúca ešte môže nabrať opačný smer a stať sa mestom prosperujúcim alebo aj centrom študentského života. Je toho oveľa viac, ale to budem mať vo svojom predvolebnom programe.

Ku kandidátom na poslancov BBSK a ich programom sa ešte v našich novinách vrátime. Ale keď ste už niečo načrtli kde teda a v čom vidíte ten priestor na zlepšenie situácie v meste?

Jednoznačne v Akčných plánoch pre málo rozvinuté okresy. Je to nástroj, ktorý pokiaľ bude fungovať tak ako je nastavený môže pomôcť. Urobím všetko preto aby som bol nápomocný pri napĺňaní cieľov a úloh , ktoré Akčný plán obsahuje.  Katarína Kvetková

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť