Štvrtok, 13. August 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

13. August
VÝZVY

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí verejnoprospešné vzdelávacie projekty

P. Š.
11.02.2020 12:21:15
197

Zamestnanci sú najcennejším kapitálom, ktorý podnik má. Svojimi schopnosťami a myšlienkami prispievajú v podstatnej miere k úspechu spoločnosti. Nadácia Volkswagen Slovakia ich motivuje k tomu, aby sa svoj úspech a šťastie podelili a angažovali sa vo voľnom čase vo svojom okolí či komunite podporou vzdelávacích projektov, v spolupráci so subjektmi v rámci ktorých sa dobrovoľnícky angažujú.

Prostredníctvom grantového programu „Projekty zamestnancov“ nadácia podporí:
- verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia,
- regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci,
- verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov.

Žiadateľ: Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie

Témy grantového programu pre rok 2020:
- vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej výchovy a revitalizácie školských dvorov,
- vzdelávanie a podpora pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Maximálna výška podpory: 1 000 € na projekt

Uzávierka prijímania žiadostí v I. kole: po prijatí 120 žiadostí alebo 3. 3. 2020

Začiatok prijímania žiadostí v II. kole: 1. 9. 2020 / Uzávierka prijímania žiadostí v II. kole: po prijatí 120 žiadostí alebo 30. 9. 2020

Viac info TU.

Posledné prípravy na prvý ročník akcie Beh revúckym chotárom finišujú: registrovať sa môžete do 14. augusta
Ponuka zaujímavých kultúrnych podujatí februárovej zimy

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration