Sobota, 24. August 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

24. August
Primátor mesta

Nezáväzné stretnutie ako impulz spolupráce

Mgr. Patricia Šefranová
06.05.2019 11:44:50
485

Na základe podnetu primátora mesta Revúca Ing. Júliusa Buchtu sa 2. mája 2019 v priestoroch Mestského úradu stretli zástupcovia najväčších ťažobných a spracovateľských magnezitových závodov – personálna riaditeľka SLOVMAG, a.s. Lubeník PhDr. Daša Benková a riaditeľka Ekonomicko-finančného oddelenia SMZ, a.s. Jelšava Ing. Anna Košinárová; riaditeľ Strednej odbornej školy Revúca Ing. František Lukáš a riaditeľ združenia právnických osôb Intech Žiar nad Hronom z.p.o. PhDr. Marcel Pecník, ktorí diskutovali o problematike nedostatku absolventov odborných škôl v našom meste, ako aj o možnostiach zavedenia systému odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou duálneho vzdelávania.

Združenie Intech je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom spoločne s ktorou vystupuje ako líder v oblasti duálneho vzdelávania. Preto Marcel Pecník informoval účastníkov stretnutia o stratégii vzdelávania, postupe vytvárania partnerského vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom, ako aj o úspechoch pri odovzdávaní svojich skúseností z realizácie projektov duálneho vzdelávania iným stredným školám a firmám.

Už praxou osvedčená účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi bola inšpiráciou zástupcom firiem, školstva i samosprávy, ktorí v závere stretnutia prejavili záujem o aktívnu spoluprácu pri rozvoji nášho regiónu.

Vernisáž výstavy
Nesmieme zabudnúť 2019

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration