Štvrtok, 13. August 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

13. August
Správy Mestského rozhlasu

OZNAM pre občanov mestskej časti Revúčka

P. Š.
13.02.2020 09:15:14
326

Spoločnosť VSD a.s. oznamuje občanom mestskej časti Revúčka, že v piatok 14.02.2020 v čase od 8:00 do 20:00 hod. vykoná odpočet elektrickej energie v domácnostiach.

Zároveň si Vás dovoľuje požiadať, aby ste v uvedenom termíne a čase sprístupnili Vaše domácnosti (aj neobývané) a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu elektrickej energie.

Posledné prípravy na prvý ročník akcie Beh revúckym chotárom finišujú: registrovať sa môžete do 14. augusta
Slovensko je moja vlasť, tu chcem bývať, tu chcem rásť

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration