Pondelok, 14. Október 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

14. Október
VÝZVY

Podpora inovatívnych projektov

Mgr. Patricia Šefranová
11.07.2019 15:11:29
144

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlasuje verejnú „Dvojfázovú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR4/2019.

Hlavným zámerom prvej fázy výzvy je výber jedného inovačného zoskupenia, ktoré pripraví a zrealizuje intenzívny vzdelávací program v oblasti:
•projektového riadenia a tvorby biznis modelov;
•rozvoja podnikania a možností financovania;
•prezentačných komunikačných zručností so zákazníkmi, obchodnými partnermi a investormi a pod.

Hlavným zámerom druhej fázy výzvy je výber maximálne dvoch úspešných žiadateľov pre druhú fázu, ktorí absolvujú pobyt v zahraničnom akcelerátore Smart City Works v USA v spolupráci s Center for Innovative Technology.

Oprávnenými žiadateľmi pre prvú fázu výzvy sú inovačné zoskupenia s právnou formou, a to:
• právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky;
• občianske združenie alebo nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky;
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky;
• záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky .

Oprávnenými žiadateľmi pre druhú fázu výzvy sú mikropodniky alebo malé podniky s právnou formou, a to:
• fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
• právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.

Celkový rozpočet pre oprávnený projekt prvej fázy je maximálne vo výške 27 800,- EUR.
Celkový rozpočet pre oprávnený projekt druhej fázy je maximálne vo výške 63 200,- EUR.

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy: 26.7.2019
Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy: 27.9.2019

Viac informácií TU

Tradičné jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta netradične
Klobúky od Marie

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration