Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
Mesto

Poslanci Mestského zastupiteľstva rokovali: ktoré projekty schválili zrealizovať?

P. Š.
22.05.2020 20:00:23
392

Aj v súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu rokovanie mestských poslancov prebehlo, a to podľa aktuálne platných hygienických predpisov a bez prítomnosti verejnosti. Poslanci zastupiteľstva sa zišli vo štvrtok 14. mája 2020 v priestoroch sály „Alfa“ v Mestskom dome kultúry v Revúcej, na ktorom prijali 23 uznesení.

V rámci uznesení poslanci schválili podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia Domu smútku v Revúcej“ v rámci výzvy Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer. Projekt by mal riešiť modernizáciu objektu domu smútku – výmenu okien, dverí, opravu strešnej konštrukcie, ale uvažuje sa aj o úprave vonkajšej fasády objektu. Celkové náklady budú vyčíslené až po spracovaní projektovej dokumentácie, ale predpokladajú sa vo výške 75 000 EUR. Spolufinancovanie zo strany mesta sa v tomto projekte nevyžaduje.
Všetci prítomní poslanci hlasovali ZA.

Poslanci schválili aj zámer mesta vybudovať výdajné miesto pre pitnú vodu pre 62 bytových jednotiek, ktoré sú obývané rómskou komunitou v lokalite sídliska Podháj - ulica SNP. Mesto má v pláne podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok Ministerstvu vnútra na základe výzvy, ktorou sa má riešiť ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít a zabezpečenie minimálneho hygienického štandardu s ohľadom na súčasnú aktuálnu mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu na území SR.

Hlasovanie poslancov:
ZA – Mgr. Dávid Galovič, Bc. Matej Herich, Tatiana Kršková, JUDr. Mikuláš Kuchta, Mgr. Lucia Medvecová, Ing. Milan Poprocký, Mgr. Pavel Šepík, Jaroslav Vredík
PROTI – Ing. Dušan Dorčák PhD., JUDr. Jana Ježíková, Michal Žgravčák
ZDRŽAL SA – Bc. Ján Magura

Poslanci schválili aj použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 33 000 EUR na:
projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Domu smútku v Revúcej a m. č. Revúčka (2 500 €) / externý manažment projektu rekonštrukcie domu smútku v Revúcej (3 500 €) / zakúpenie umývačky riadu a zariadenia na dezinfekciu v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka (3 500 €) / opravu prevádzkových zariadení ZOS Cilka (3 000 €) / nákup čistiacich, ochranných pomôcok a dezinfekcie priestorov vo vlastníctve mesta (20 500 €).

Všetci prítomní poslanci hlasovali ZA.

Celé znenie všetkých prijatých uznesení nájdete TU.

Ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva je naplánované na štvrtok 18. júna 2020.

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer podporuje miestny rozvoj

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration