Pondelok, 17. Február 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

17. Február
VÝZVY

Prispej k reálnej zmene života v tvojom meste alebo v komunite

Redakcia RL online
07.10.2019 07:54:38
112

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 2. ročník grantového programu mamnato pre projekty s realizáciou v roku 2020.

Oprávnení žiadatelia: nezisková organizácia / nadácia / občianske združenie / účelové zariadenie cirkvi / neinvestičný fond / škola / mesto, obec / centrum voľného času

Zameranie projektu: Rozvoj životného prostredia a komunít / Inovácie v sociálnej oblasti / Komunitné vzdelávanie

Podporených bude 25 projektov, pričom na každý projekt nadácia prispeje sumou 8 000 eur.

Termín predkladania projektu: do 31.10.2019.

Viac informácií o grante TU.

 

Vozidlá revúckej samosprávy sú už pod kontrolou
Jabĺčkové popoludnie na Hviezdoslavke

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration