Radosť pomáhať

Ing. Július Buchta 15.11.2017 19:16

Žiaci 7. B triedy zo ZŠ J. A. Komenského sa rozhodli zapojiť do tejto akcie a priložiť svoju ruku k rozbehnutému dielu.  Dňa 10. novembra 2017 drobnými nákupmi  potravín, prostriedkov hygienickej potreby, ale aj sladkosťami pomohli  zmierniť chudobu sociálne odkázaným rodinám v našom meste.

Charita následne rozdelí vyzbierané potraviny medzi rodiny, ktoré aktuálne potrebujú pomoc a charitné zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych.

Pomohli sme  tak ľuďom pred zimným obdobím, ktoré je pre niektorých veľmi kritické. Veď pomáhať je radosť.

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť