Pondelok, 14. Október 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

14. Október
VÝZVY

Raiffeisen banka podporí hudobné a tanečné skupiny v komunite

Redakcia RL online
07.10.2019 12:45:06
37

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto rada pomôže projektom na zlepšenie života vás všetkých. Projekty s najvyšším počtom hlasov v 49 mestách po celom Slovensku podporí finančným darom 1 000 €.

Oprávnenými subjektmi na prihlásenie projektu sú: mimovládne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby / občianske združenia / neziskové organizácie a neinvestičné fondy / materské, základné a stredné školy / mestá, obce, vyššie územné celky.

Aktuálna téma podpory projektov: Kultúra

Raiffeisen banka podporí:
- organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
- prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
- materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

Prihlasovanie projektov prebieha do decembra 2019.

Projekty možno prihlásiť výlučne online cez prihlasovací formulár.

Viac informácií o programe nájdete TU.

Tradičné jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta netradične
TIC Revúca patrí medzi najobľúbenejšie TIC Slovenska

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration