Pondelok, 17. Február 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

17. Február
VÝZVY

Raiffeisen banka podporí hudobné a tanečné skupiny v komunite

Redakcia RL online
07.10.2019 12:45:06
151

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto rada pomôže projektom na zlepšenie života vás všetkých. Projekty s najvyšším počtom hlasov v 49 mestách po celom Slovensku podporí finančným darom 1 000 €.

Oprávnenými subjektmi na prihlásenie projektu sú: mimovládne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby / občianske združenia / neziskové organizácie a neinvestičné fondy / materské, základné a stredné školy / mestá, obce, vyššie územné celky.

Aktuálna téma podpory projektov: Kultúra

Raiffeisen banka podporí:
- organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
- prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
- materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

Prihlasovanie projektov prebieha do decembra 2019.

Projekty možno prihlásiť výlučne online cez prihlasovací formulár.

Viac informácií o programe nájdete TU.

Vozidlá revúckej samosprávy sú už pod kontrolou
TIC Revúca patrí medzi najobľúbenejšie TIC Slovenska

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration