Realizácia multifunkčného ihriska na Revúčke

Ing. Július Buchta 22.03.2016 20:33

Mestu Revúca (rozumej p. primátorke) sa podarilo vybaviť nenávratný finančný príspevok vo výške 40 000,- EUR z úradu vlády SR. Keďže už v minulom volebnom období bol daný prísľub mestskej časti Revúčka na realizáciu multifunkčného ihriska, tento príspevok prišiel práve vhod.

Revúčka so svojimi 600 obyvateľmi má podľa mňa na jedno takéto ihrisko nárok. Navyše verím, že to budú využívať aj občania Revúcej (tak ako chodia napr. aj do Mokrej Lúky).

Projekt bol vyčíslený na 105 000 ,- EUR, čo je síce pekná suma, no keď sa to však rozdelí na jednotlivé položky zistíme, že samotné ihrisko bude stáť 68 800 ,- EUR. (Pre porovnanie - ihriská postavené v Revúcej v minulosti stáli 2,1 milióna slovenských korún). Ďalších 30 000 ,- EUR bude stáť úprava terénu mestského pozemku (vzhľadom na rozmery ihriska) a odstránenie starých skleníkov v havarijnom stave, keďže na pozemku sa nachádza nefunkčná chátrajúca stavba, ktorú tvoria polorozpadnuté skleníky, nefunkčná stará kotolňa, ktorá slúžila na vykurovanie budovy tuhým palivom a garáže. Garáž a priestor kotolne sa prenajímal  Občianskemu združeniu Centrum aktivizácie pamäte a vitality za 1 euro ročne. Táto stavba nemá žiadne funkčné využitie, chátra, rozpadáva sa. Nie je dôvod na údržbu a investíciu pre jej doterajšie využitie. Preto sme sa rozhodli nefunkčnú a chátrajúcu stavbu odstrániť a vytvoriť priestor pre výstavbu multifunkčného ihriska a tým zabezpečiť  športovo – kultúrnospoločenské  aktivity v jednom komplexe.

Po dôkladnom zvážení a preskúmaní bol toto jediný rozmerovo vhodný pozemok v majetku mesta. Kritériá pre výber ihriska :

  1. jediný mestský pozemok,
  2. pozemok sa nachádza v centre miestnej časti Revúčka, priamo v areály bývalej ZŠ,
  3. v budove bývalej ZŠ sú zriadené sídla:

CVČ – krúžková činnosť- pre deti školského veku – nemáme mestskú dopravu pre dochádzanie do mesta Revúca,

JDS - cca 73 členov, ktorí  aktívne organizujú  športové,  kultúrnospoločenské akcie pre mesto, okres a kraj,

Občianske združenie Centrum aktivizácie pamäte a vitality,

  1. v blízkosti sa nachádza MŠ, ktorá nemá telocvičňu – umiestnením multifunkčného ihriska v tejto časti chceme zabezpečiť športové vyžitie ako náhradu za telocvičňu pre  deti predškolského veku, ktoré navštevujú MŠ v miestnej časti Revúčka,
  2. vytvorenie priestoru  pre mladých ľudí z dôvodu športového vyžitia – počas školského roka aj počas prázdnin,
  3. v blízkosti sa nachádza Kultúrny dom a hasičská zbrojnica

- V kultúrnom dome  sa konajú kultúrno-spoločenské akcie, doteraz sa športové akcie konali na futbalovom ihrisku, ktoré sa nachádza na začiatku miestnej časti Revúčka a potom sa presúvalo do Kultúrneho domu v strede miestnej časti na kultúrnu časť, týmto by sa športovo - kultúrnospoločenské akcie organizovali v jednom celku.

- Lokalitu multifunkčného ihriska ocenia aj dobrovoľní hasiči pretože sídlo hasičskej zbrojnice sa nachádza pri kultúrnom dome.

Pôvodný zámer realizácie pri futbalovom ihrisku nie je technicky ani reálne možný.

Zvyšných 6 000 EUR,-  bude použitých na vonkajšie úpravy s oplotením a úpravu terénu.

Prečo tento príspevok? Je to reakcia na množiace sa fámy, že projekt je opätovne predražený, lebo sa na tom niekto nabaľuje (SMER SD). Pokladal som si teda za povinnosť zverejniť podrobnosti projektu, aby si každý urobil svoj názor sám, lebo toto nie sú nič iné len holé, ale podložené fakty. Mojou snahou od začiatku je, aby sa k ľuďom dostávali relevantné informácie. Sú v meste totiž aj občania, ktorí zámerne prekrúcajú fakty, aby poškodili dobré meno vedenia mesta. A ešte informácia - v mestskom zastupiteľstve sa nachádzajú len dvaja členovia strany SMER SD.

Ing. Július Buchta

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť