Revúca bez detskej pohotovosti

MsÚ Revúca 16.03.2017 08:04

Revúca bez detskej pohotovosti

Od 1.marca 2017 je v našom meste zrušená detská LSSP- lekárska služba prvej pomoci. V záujme zabezpečenia a dostupnosti tejto služby pre obyvateľov Revúcej bude služba poskytovaná mimo okresu, a to v meste Rimavská Sobota. Bližšie informácie budú poskytovať pacientom lekárky všeobecného lekárstva pre deti a dorast vo svojich ambulanciách. Nemocnica zabezpečuje len ústavnú pohotovostnú službu, ktorá slúži na vážne zdravotné komplikácie, alebo život ohrozujúce stavy. Pacient je prijatý do ústavnej pohotovostnej služby od záchrannej zdravotnej služby alebo výmenným lístkom od lekára lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast.

Toľko z oznamu pre obyvateľov nášho mesta, ďalšie informácie sme mali možnosť získať z iných zdrojov, keďže bola táto skutočnosť dostatočne medializovaná. My sme o vyjadrenie požiadali riaditeľku Nemocnice s poliklinikou,n.o. Revúca Danielu Pršebicovú.

Nemocnica v Revúcej dlhodobo zabezpečovala a to od roku 2011 organizáciu LSPP pre deti a dorast v priestoroch nemocnice. Nemocnici znemožňuje organizovať túto službu v doterajšom režime aj fakt, že nemocnica nemá v pracovnom pomere žiadneho všeobecného lekára pre deti a dorast. Opakovane sme tento problém avizovali aj VÚC Banská Bystrica odboru zdravotníctva a sociálnych vecí. Vzhľadom k tomu, že odbor zdravotníctva umožnil slúžiť lekárom z revúckeho okresu v Rimavskej Sobote, dostali sme sa do situácie, kedy sme ako organizátor nevedeli pokryť služby LSPP. Iniciatíva nemocnice však narazila aj na nepochopenie poskytovateľov všeobecných lekárov pre deti a dorast v Revúcej, ktorých povinnosťou je zo zákona zabezpečovať službu LSPP. Nemocnica prevádzkovala LSPP do 22.hodiny, a to až do 31.1.2017, pomáhala všeobecným lekárkam pre deti a dorast, prevzala zodpovednosť za ich pacientov, kapitovaných od 22.hod do 7.00 hod. ráno. Kapitačnú platbu dostáva lekár mesačne od poisťovne za každého pacienta, s ktorým má zmluvu, bez ohľadu na to či ho v danom mesiaci vyšetrí. Keďže všeobecné lekárky neakceptovali recipročnú pomoc nemocnici pri službách ústavnej pohotovostnej služby na oddelení, nemocnica nemohla z dlhodobého hľadiska zabezpečovať službu LSPP za lekárky aj vlastnú službu ústavnej pohotovosti po 22.hodine.

Podľa riaditeľky pre zabezpečenie prevádzky LSPP pre deti by postačovalo 10 všeobecných lekárov pre deti a dorast , v Revúcej je ich 6. Problém s nedostatkom lekárov a zabezpečením pohotovosti v Revúcej vyriešil VÚC Banská Bystrica priradením našich lekárov do služieb LSPP v Rimavskej Sobote. Keďže lekárom zo zákona vyplýva povinnosť slúžiť LSSP, tak naši lekári budú pacientov ošetrovať v Rimavskej Sobote a naši pacienti budú cestovať za lekármi do 60 km vzdialenej Rimavskej Soboty. Keby VÚC prerozdelila lekárov pomernejšie, napr. nám by pridelila lekárov z Tisovca a Tornale bez problémov mohli fungovať pohotovosti v Revúcej aj Rimavskej Sobote.

Nepriaznivú situáciu pre malých pacientov a rodičov ako aj ostatných pacientov by mohli vyriešiť projekt urgentný príjem a projekt novej pohotovosti, ktoré pripravilo MZ SR. Do projektu urgentných príjmov Ministerstva zdravotníctva SR sa zapojila aj nemocnica. V Implementačnej stratégii MZ SR sa definuje sieť poskytovateľov, v ktorých majú byť vybudované urgentné príjmy. Medzi vybratými 44 poskytovateľmi všeobecnej ústavnej starostlivosti je zaradená aj Nemocnica s poliklinikou n.o Revúca. Týchto 44 poskytovateľov zabezpečuje v súčasnosti až 80% všetkých hospitalizácií a z pohľadu časovej dostupnosti poskytovateľov sú prepracované dojazdové časy v rôznych obdobiach a podmienkach, ktoré zabezpečia viac ako 99% obcí republiky aj v najhoršej dopravnej situácii. Riaditeľka nám potvrdila, že nemocnica už ohľadom urgentného príjmu vypracovala projekt Transformačný plán a zaslala na ministerstvo zdravotníctva. Urgentné príjmy by mali byť dobudované do roku 2019. Urgentný príjem v Revúcej by podľa riaditeľky vyriešil pacientov prichádzajúcich na vyšetrenie aj po 15.30.hodine.

Ešte zopár pojmov na vysvetlenie:LSPP(lekárska služba prvej pomoci)- je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast po 15.30 hod. Slúži pre prípady zhoršenia zdravotného stavu a pacient nie je v ohrození života.

ÚPS(ústavná pohotovostná služba)- sídli v nemocniciach na urgentných príjmoch, centrálnych príjmoch, ambulanciách ÚPS. Slúži na vážne komplikácie alebo život ohrozujúce stavy. Pacient je prijatý od RZP alebo výmenným lístkom od lekára LSPP pre deti a dorast. Katarína Kvetková


Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť