Sobota, 24. August 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

24. August
Mesto

Revúca v súťaži TURIST PROPAG 2019

Mgr. Patricia Šefranová
06.05.2019 14:59:48
134

V dňoch 11. – 13. apríla 2019 prebehlo na Výstavisku v Lysé nad Labem vyhlásenie výsledkov už 4. ročníka súťažnej prehliadky turisticko-propagačných materiálov TURIST PROPAG. Tá sa konala ako súčasť veľtrhu Regióny Českej republiky, organizovaného dlhoročným partnerom AiCES – Asociáciou turistických informačných centier Českej republiky (A.T.I.C. ČR).

Mesto Revúca sa do súťaže zapojilo s kalendárom REVÚCA V TVORBE VINCENTA BLANÁRA 2019, ktorému odborná porota udelila Zvláštnu cenu A.T.I.C. ČR v kategórii Turistická informácia roku 2019.

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať pánovi Vincentovi Blanárovi za spoluprácu pri tvorbe tohto unikátneho kalendára ako i grafikovi Martinovi Rolincovi, bez ktorých by toto dielo nevzniklo.

Foto a text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

Vernisáž výstavy
Eduard a Denis Mikovci opäť na radnici

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration