Štvrtok, 13. August 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

13. August
Školstvo

Slovensko je moja vlasť, tu chcem bývať, tu chcem rásť

P. Š.
13.02.2020 08:17:53
270

Určite si kladiete otázku, či je každé dieťa dostatočne pripravené na vstup do základnej školy. Je to dôležitý medzník nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča. Aby dieťa dokázalo zvládnuť všetky úlohy, ktoré ho v škole čakajú, musí byť zrelé po mentálnej, telesnej a emocionálnej stránke. Preto okrem dbania na kognitívny rozvoj vedieme deti k tomu, aby si boli zrelé po citovej stránke s čím súvisí výchova k vlastenectvu.

V našej materskej škole vedieme deti k vlastenectvu prostredníctvom rôznych aktivít. Jednou z nich je aj vedomostný kvíz „Moje mesto, moja vlasť“, ktorý sme realizovali 29.01.2020. Konal sa v triede 6. Z dvoch tried predškolákov sme vytvorili dve trojčlenné družstvá: družstvo žltých - trieda 5 a družstvo bielych - trieda 6.

V úvode si deti zarecitovali báseň Slovensko. Deti odpovedali na otázky týkajúce sa Revúcej, jej blízkeho okolia, histórie a tiež si preverili základné poznatky o Slovensku. Súťažiacim fandili kamaráti z triedy a každú správnu odpoveď odmenili potleskom. Po zodpovedaní všetkých otázok pani učiteľky spočítali a vyhodnotili správne odpovede. Súťažiaci z obidvoch družstiev boli odmenení potleskom a krásnou cenou.

Na záver si všetci zaspievali známu slovenskú pieseň „Po nábreží, koník beží“, ktorá nám pripomína, že sme hrdí Slováci.

Text a foto: Janka Stankovičová, MŠ Ul. Vl. Clementisa 12

Posledné prípravy na prvý ročník akcie Beh revúckym chotárom finišujú: registrovať sa môžete do 14. augusta
Nebuď ONLINE, buď v pohybe

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration