Nedela, 29. Marec 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

29. Marec
Mesto

Sprejom postriekané dopravné značky

Mgr. Patricia Šefranová
22.08.2019 15:07:42
735

Ohnuté, otočené, vyvrátené alebo sprejom postriekané dopravné značky - aj to je realita nášho mesta, za ktorú platí každý občan.

Dopravné značenie je dôležitou súčasťou bezpečnej a plynulej cestnej premávky v meste. Mesto Revúca z pozície správcu miestnych komunikácií musí toto značenie pravidelne vymieňať, rekonštruovať a udržiavať. Prácu im však komplikujú vandali, ktorí ho úmyselne poškodzujú.

Obnova alebo oprava poškodeného dopravného značenia je hradená z mestského rozpočtu. Mesto takto každoročne vynaloží značné finančné prostriedky, ktoré by sa dali využiť aj inak, napríklad na výsadbu zelene, opravu výtlkov, zimnú údržbu a pod.

V tomto prípade je aj dôležité uvedomiť si, že ohrozenie prevádzky verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstránenie alebo spôsobenie neupotrebiteľnej zvislej značky zákazovej alebo príkazovej sa považuje za trestný čin a trestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

Náčelník MsP Revúca Jozef Gašpar sa preto touto cestou zároveň obracia na občanov mesta so žiadosťou, že ak sú svedkami vandalizmu, aby neodkladne o tom upovedomili príslušníkov mestskej polície alebo v nočných hodinách, po 22:00 h, štátnu políciu.

Mesto Revúca začalo s distribúciou ochranných rúšok pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov
Námety občanov smerujúce ku skvalitneniu života v meste

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration