Technika nás baví

Ing. Július Buchta 10.10.2017 11:19

Najprv navštívili Hutnícke múzeum, ktoré je súčasťou závodu. Žiaci mali možnosť získať cenné informácie a oboznámiť sa so spracovaním a prípravou vstupných surovín potrebných v procese výroby oceľových bezšvíkových rúr. Hutnícke múzeum im odhalilo históriu hutníctva v regióne, vznik Podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu. Žiakom boli sprístupnené expozície múzea a zaujal ich i odborný výklad týkajúci sa histórie a aktivít závodu od jeho vzniku až po súčasnosť.

Potom navštívili starý závod - oceliarne, v ktorých sa oceľový šrot menil na oceľovú rúru. Videli oceliarenskú pec, kontinuálne odlievanie ocele, odpich ocele a trosky, čistenie kontajnerov od trosky, ktoré pripomínalo menší ohňostroj. 

Exkurzia v tento deň pokračovala v Banskej Bystrici, kde v Podlaviciach v časti Banskej Bystrice navštívili Základnú školu  J. G. Tajovského. Táto škola im sprístupnila unikátny komplex moderných technických učební - CeTech. V rámci vyučovacieho procesu sa žiaci vďaka nadštandardným technickým zariadeniam, strojom a stavebniciam naučia pracovať s drevom, kovmi, papierom, plastom, polystyrénom či informačnými a komunikačnými technológiami. Ďakujeme vedeniu školy aj pánom učiteľom, ktorí nám umožnili nielen nahliadnuť do priestorov ich Centra techniky, ale umožnili žiakom aj prakticky si vyskúšať učenie v takých úžasných podmienkach.

Návštevou technických múzeí, závodov a škôl v blízkom aj vzdialenejšom okolí sa snažíme žiakom našej základnej školy ukázať možnosti techniky, sprístupniť a spopularizovať im techniku , ako aj nasmerovať ich k štúdiu technických odborov.

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť