Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
Školstvo

Účelové cvičenie na Hviezdoslavke

Mgr. Patricia Šefranová
06.09.2019 09:31:56
285

V stredu 4.9.2019 sme  strávili v prírode. Žiaci druhého stupňa našej školy sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do areálu MFK Revúca, kde absolvovali účelové cvičenie. Po požiarnom poplachu, ktorý bol vyhlásený v areáli školy,  nás čakal presun  po peknej trase zvanej Za Laca smerom k Bandičke až k miestu konania nášho účelového cvičenia. Tým bolo ihrisko MFK Revúca. Po príchode  každý z nás  skonzumoval  pripravenú desiatu a mohli sme začať. Pre žiakov boli pripravené tieto stanovištia: použitie ochrannej masky, zdravotnícka príprava, hod granátom na cieľ a streľba zo vzduchovky.  Po prázdninách nikomu nechýbalo nadšenie získavať nové poznatky a zručnosti. Po vydarenom dni sme sa popoludní plní zážitkov vrátili do našej školy. Teraz už len hurá do učenia!

Text a foto: ZŠ, Hviezdoslavova 1

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration