Účelové cvičenie u Zocháčov

Ing. Július Buchta 04.10.2017 19:24

Po zaznení varovného signálu nasledovala pohotová evakuácia školy, ktorá prebehla úspešne. Samozrejme, nemuseli sme čeliť žiadnym živelným pohromám.  V rámci účelového cvičenia žiaci absolvovali pochod do terénu a  niekoľko stanovíšť, na ktorých si preverili vedomosti a praktické návyky získané pri výučbe učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí- civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana.

Hádzali granátom do vymedzeného územia s pomocou pani učiteľky Pirochovej, zahrali sa na zdravotníkov a zopakovali si prvú pomoc s pani učiteľkou Špaldovou, absolvovali prechod zamoreným územím so správne nasadenou maskou pod vedením pani učiteľky Hrivnákovej,  topografiu si precvičili s pani učiteľkou Kunštárovou a presnú mušku si overili pri pánovi učiteľovi Bábeľovi.

Celkovým víťazom sa stali žiaci deviateho ročníka. Víťazom blahoželáme, ale pochvala patrí všetkým, ktorí sa cvičenia zúčastnili, pomohli a zaslúžili sa o príjemnú atmosféru.

Zocháči, okrem vydareného účelového cvičenia, podporili v tento deň aj myšlienku udržateľnej mestskej mobility. V rámci národnej kampane Európskeho týždňa mobility sme zorganizovali školskú súťaž v jazde na bicykli. Tohtoročná téma je zameraná na ,,Čistú, zdieľanú a inteligentnú mobilitu,,. Každoročne motivujeme žiakov, aktívne sa zapájame a vytvárame priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi našimi Zocháčmi. Ďalšia vydarená akcia  priniesla prvenstvo Samuelovi Michalovi Simanovi, žiakovi VII.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Matej Sedlák zo VI.A triedy. Tretie miesto si vybojovali dvaja žiaci, a to Lukáš Joniak z VII.A a Kristína Kederová z VI.A triedy. Aj keď sa všetci neumiestnili, dali zo seba maximum a nazbierali nové vzácne skúsenosti, ktoré určite využijú na budúci školský rok.

Mgr. M.Pirochová, Mgr. Z.Kunštárová, Mgr. I.Špaldová

 

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť