Umelá ľadová plocha v Revúcej

Ing. Július Buchta 24.12.2016 09:33

UĽP ktorá nefungovala v štandardnom režime už pekných pár rokov sa konečne zrekonštruovala.

Projekt umelej ľadovej plochy bol schválený mestským zastupiteľstvom a bolo vyhlásené verejné obstarávanie, kde z verejnej súťaže vyšiel víťaz firma - Frost services. Hlavne v situácii, keď poslanci neboli tak veľkej sume (566 000 euro) naklonení sme boli radi, že sa to nakoniec začalo realizovať. Bola to obrovská suma, ktorú malo zaplatiť mesto, keďže nebola a nie je v súčasnosti žiadna grantová výzva ani štrukturálne fondy EÚ ani možnosti podpory zo SZĽH  ani iný žiadny projekt, cez ktorý by sme stavbu vedeli financovať. Hľadali sme možnosti, pretože poslanci neboli ochotní tak veľkú sumu schváliť v rozpočte mesta. Bolo to práve v čase, keď Vláda SR plánovala výjazdové zasadnutie v Revúcej a pripravoval sa Akčný plán pre rozvoj okresu Revúca do ktorého sme na môj podnet  zapracovali plán pre rekonštrukciu UĽP (podarilo sa presadiť len rekonštruovanie chladenia a plochy). Na korčuľovanie  v rámci schvaľovania regionálneho príspevku sa podarilo získať  200 000 euro. Keďže členkou Akčnej rady okresu RA je primátorka MVDr. Eva Cireňová dohliadla na to, aby sa projekt schválil. Mesto Revúca tak ušetrilo peknú sumu a poslanci projekt odsúhlasili. Avšak tým, že sme použili prostriedky zo štátnej pokladne, sme sa zaviazali k plneniu konkrétnych záväzkov. A teda že UĽP bude musieť mesto ako poberateľ príspevku nielen rekonštruovať ale aj prevádzkovať, pretože daný príspevok sa považuje za formu štátnej pomoci. Odvtedy samozrejme plynuli všetky lehoty súvisiace s realizáciou projektu a začali sa aj konkrétne práce súvisiace s prevádzkovaním klziska. Veľká výzva pre zamestnancov MsÚ - keďže doteraz s tým nikto nemal skúsenosti, hlavne keď sa zistili aj drobné nedostatky, či nedotiahnuté okolnosti (napr. nevyužitie tepla vznikajúceho pri výrobe ľadu), ktoré bolo treba napraviť.

Prekrytie UĽP a budova technického zabezpečenia

Už teraz podnikáme kroky pre zabezpečenie minimálne zastrešenia a pokaľ sa podarí aj opláštenie UĽP. Tie konkrétne kroky sú samozrejme zamerané na získanie financií ako aj realizácii projektu ponúknutého zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Je jednoznačné, že tento krok je najdôležitejší, pokiaľ chceme plochu čo najefektívnejšie a najekonomickejšie využívať.  Budova doplnkových služieb je potrebná ako pre občanov tak aj ako zázemie pri športe a potrebuje tiež finančnú injekciu na opravu strechy, zriadenia bufetu aj rekonštrukciu sociálnych zariadení súčasťou ktorých sú aj sprchy. Tu by som chcel zároveň vyzvať všetkých, ktorý nám môžu pomôcť pri zabezpečení prekrytia ľadovej plochy aby ma kontaktovali.

Rolba

K prevádzkovaniu klziska je potrebné mať funkčnú rolbu. Najhlavnejšie opravy a súčiastky išli opäť len na ťarchu mesta a to vo výške 1200 euro. Rolba, ktorá má už pekných pár rokov, vo veľmi zlom stave hydromotorov, konštrukcie, zdvihu a tlakových olejových hadíc sa postupne dávala do poriadku a bola pripravená včas vďaka významnej pomoci SMZ Jelšava a.s. Najradšej by som bol keby sme mali novú, ale tam cena začína na 95 000,- euro a hlavne keď dnes je všetko o peniazoch - ktorých máme málo.

Legislatíva

Ďalšia časť - veľmi dôležitá k spusteniu prevádzky. Tu musí byť zabezpečená súčinnosť civilnej obrany, hasičského zboru a riadený systém kontroly, ktorý vymedzuje ochranné zóny v prípade úniku čpavku, technická inšpekcia a inšpektorát práce. Veľkú zásluhu na týchto prácach má naša pani prednostka, ktorá sa v danej problematike musela najskôr zorientovať.  Spomínam to len okrajovo, ale agenda je obrovská a pri súčasnej byrokracii nemusím asi ani zdôrazňovať aká dôležitá.

Cenník

Nepochybne téma ktorá rezonuje mestom najviac. Navrhnutý cenník bol odsúhlasený mestským zastupiteľstvom na základe odporučenia finančnej komisie a podkladov vypočítaných z celkovej sumy projektu. Existuje však aj iný pohľad na cenník a to je pohľad ľudský, sociálny. Veď načo nám bude prázdna ľadová plocha keď si to občania nebudú môcť dovoliť ? Hlavne keď sme na rekonštrukciu plochy použili aj časť mestských peňazí. Z toho dôvodu som dal vypracovať sadzobník poplatkov, ktorý bude platný počas  skúšobnej prevádzky (kedy ešte MsZ schválený  cenník nie je platný) Účtovať sa bude suma 1 euro dospelý a 0,50 euro dôchodcovia a deti do 150 cm. Zároveň v januári podám návrh na zmenu schváleného doplnku cenníka pre užívanie klziska, ktorý musím priznať sme prijali, ale nie práve najšťastnejšie. Klzisko sme rekonštruovali pre občanov, tak nech ho majú aj dostupné.

Bufet

Prioritou bolo získať finančné prostriedky na sprevádzkovanie očakávanej ľadovej plochy a bufet sa bude riešiť v ďalších sezónach. Vzhľadom k vyššie spomínaným problémom sa nám to zatiaľ nepodarilo zrealizovať. Zabezpečili sme však automat na instantné nápoje ako čaj, káva, horúca čokoláda ako dočasné riešenie, ktoré verím, že bude postačujúce.

V závere by som vás chcel poprosiť o toleranciu pri spustení prvej sezóny. Do budúcnosti sa budeme snažiť rozšíriť služby. Poďakovanie patrí aj ďalším zamestnancom MsÚ MVDr. Serbákovi, p. Jankóšikovi, p. Krúpovi a p. Dankovi, ktorí sa obetavo snažili robiť čo bolo v ich silách, aby sa nám podarilo klzisko spustiť do začiatku zimných prázdnin. Bohužiaľ byrokracia a čo ma mrzí najviac - lajdáckosť niektorých úradníkov spôsobila to, že zatiaľ nemôžeme klzisko otvoriť. Ja sám som z toho sklamaný, ale neostáva nám nič len dúfať, že to bude čoskoro. Zo skúseností už nepoviem kedy, ale určite ako budeme mať potvrdené, že môžeme začať so skúšobnou prevádzkou budem vás  informovať.

Zároveň verím, že si UĽP budeme spoločne chrániť a úprimne upozorňovať na prípadné poškodzovanie. Očakávame zároveň aj dobré pripomienky a nápady na vylepšovanie prevádzky.

 

Ing. Július Buchta

zástupca primátora

Komentáre k článku

  1. #1 Marcel Hudeček 24.12.2016 12:54

    Gratulujem Revucania!!!

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť