Úspešné maturity na SOŠ, Generála Viesta č.6 v Revúcej, štart do úspešnej kariéry

Ing. Július Buchta 15.06.2017 09:33

Naši študenti sa po absolvovaní  externej a internej písomnej časti, praktickej časti maturitnej skúšky postavili pred maturitné komisie, ktoré posúdili ich vedomosti a uzavreli hodnotenie v rámci maturitných skúšok. Tento rok sme sa dočkali krásneho výsledku, lebo všetci študenti úspešne zmaturovali.

Táto skutočnosť umožnila  štart do úspešnej osobnej kariéry, pretože všetkým absolventom bola ponúknutá možnosť zamestnať sa. S touto ponukou predstúpili naši najväčší partneri, ktorými sú SMZ, a. s. Jelšava a Slovmag, a.s. Lubeník.

Dôležitosť  tejto ponuky bola podporená aj osobnou účasťou organizačno – personálneho riaditeľa SMZ, a.s. Jelšava   Ing. Ivana Nemetha MBA, ktorý osobne pri vyraďovaní absolventov odovzdával zváračské preukazy, osvedčenia pre najlepších absolventov od SOPK, ktoré majú platnosť v celej Európskej únii.

Po absolvovaní odovzdávania maturitných vysvedčení, výučných listov, zváračských preukazov a osvedčení od SOPK bola ponúknutá práca všetkým absolventom strojárskych a elektrotechnických odborov štúdia.

V závere riaditeľ školy a aj organizačno – personálny riaditeľ popriali všetkým prítomným veľa úspechov a zdravia do ďalšieho života.

 Text: Ing. František Lukáš

 Foto:  Ing. František Lukáš,

 Maroš Mušuka

 

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť