Nedela, 29. Marec 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

29. Marec
Mesto

Vozidlá revúckej samosprávy sú už pod kontrolou

P. Š.
17.02.2020 10:54:14
409

Služobné vozidlá, ktoré využíva samospráva Revúcej, už jazdia pod kontrolou globálneho polohového systému (GPS).

Spočiatku bola spustená skúšobná prevádzka len na jednom vozidle, ale po vyhodnotení údajov sa pristúpilo k rozšíreniu satelitného systému aj do ďalších troch služobných vozidiel.

Do mestských vozidiel sa namontoval GPS systém na podnet primátora. „Systém sme zaviedli z dôvodu efektívnejšieho využívania služobných áut a verím, že prepracované možnosti systému nám zaručia spokojnosť aj do budúcna."

GPS sledovanie vozidiel má v základnej ponuke elektronickú knihu jázd (záznamy o najazdených kilometroch, státí, tankovaní, spotrebe a pod.), mapové záznamy všetkých jázd a ďalšie funkcie, z ktorých detailné záznamy je možné analyzovať, porovnávať a ukladať pre tvorbu podkladov pre zúčtovanie nákladov na každé vozidlo.

Najvýhodnejšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť TLV s. r. o., pričom prevádzka systému pre jedno vozidlo predstavuje čiastku 9,60 €/mesiac.

GPS je pre mesto veľkým pomocníkom. Šetrí čas a papierovanie, pomáha efektívne nakladať s pohonnými hmotami, stráži štýl jazdy a spotrebu.

A v neposlednom rade, umožňuje presné monitorovanie pohybu, čiže nad majetkom mesta je neustály dozor.

Mesto Revúca začalo s distribúciou ochranných rúšok pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov
Umenie zmýva z duší prach každodennosti. Pablo Picasso

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration