Vyhodnotenie služby CITY MONITOR za rok 2015

Ing. Július Buchta 24.02.2016 10:50

Občania Revúcej posielajú odteraz samospráve mesta priamo zo svojich telefónov postrehy a podnety na zlepšenie cez bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor, ktorá prináša pre obyvateľov nášho mesta možnosť hlásiť neželané stavy a situácie v meste pohodlne, rýchlo a jednoducho zo svojho mobilného telefónu, tabletu, alebo cez web stránku www.citymonitor.sk.  

                                                                                             

Takže keď je v meste neporiadok, výtlky, poškodené dopravné značenie, či nefunkčné verejne osvetlenie, je podnet spracovaný povereným zástupcom samosprávy a pridelený kompetentnej osobe, ktorá sa postará o jeho vybavenie. Celý proces riešenia svojho podnetu sa dá v ľubovoľnom mobilnom zariadení, kde je nainštalovaný City Monitor.

Táto aplikácia je veľmi praktická, ale hlavne účinná. V roku 2015 fungovalo nahlasovanie 5 mesiacov a  bolo zaevidovaných 111 podnetov. Nie všetky podnety sa dali vyriešiť, keďže sa netýkali práve kompetencií mesta. Medzi najbežnejšie oznámenia patrili hlavne poruchy osvetlenia, rozhlas, výtlky, smeti a parkovanie - teda také bežné mestské starosti. Ale podarilo sa napríklad zrealizovať aj podnety, ktoré roky nikto neriešil. Patrí medzi ne aj realizácia úpravy autobusovej zastávky na ulici M.R.Štefánika, kde sa vybudoval nástupný ostrovček a ľudia už nemusia vystupovať na trávnik, do blata alebo snehu. Riešenie niektorých podnetov (ako sú prechody pre chodcov, odchyt líšok a pod.) si vyžadujú súčinnosť viacerých inštitúcií a je to komplikovanejšie. Väčšina týchto podnetov sa nakoniec doriešila a to aj vďaka promptným zásahom Mestskej polície, či ochote ostatných dotknutých orgánov riešiť podnety od občanov.

Bohužiaľ zaznamenali sme aj nevhodné a vulgárne komentáre, ktoré sme museli odmietnuť. Ľudia by si mali uvedomiť, že táto aplikácia nie je diskusný blog, kde sa môžu „ventilovať“. je to hlavne aplikácia, ktorá má slúžiť nám všetkým na udržiavanie poriadku v meste. Naozaj stačí napísať slušný podnet bez emócií a my sa to pokúsime v rámci možností vyriešiť. Veď aj taká pouličná lampa sa raz pokazí a ani smeti nevyrastú „sami“.

Sú napríklad aj podnety, ktoré nevieme vyriešiť, lebo nie sú v kompetencii mesta. Ako dobrý príklad uvediem výtlk (no už skôr jamu) na križovatke pri SLSP a tržnici. Obidve cestné komunikácie patria do kompetencie Vyššieho územného celku Banská Bystrica a mesto nemôže tento výtlk ani len zasypať. (a naviac bohužiaľ technicky nemá vybavenie). V prípade dopravnej nehody by boli z toho vyvodzované dôsledky pre toho, kto vykonal opravu na ceste patriacej do kompetencie VÚC . A tak neostáva nič len požiadať regionálnu správu ciest o nápravu a to chvíľu trvá. Takýchto prípadov je v meste viac, ale chýba osveta a hlavne komunikácia medzi mestom a občanmi.

Verím, že projekt City Monitor v roku 2016 bude naďalej pomáhať ako občanom tak aj nám v odstraňovaní porúch a riešení podnetov. Rok 2015 bol viac menej rokom skúšobným, kde aj samotní tvorcovia aplikácie ešte pracovali na určitých úpravách a našich pripomienkach. Týmto by som chcel povzbudiť aj ostatných občanov mesta aby nám pomohli udržiavať naše mesto v čistote a poriadku a to nielen nahlasovaním podnetov. 

 

Ing. Július Buchta

zástupca primátorky mesta

Komentáre k článku

Pre pridanie príspevku sa musíte prihlásiť