Nedela, 31. Máj 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

31. Máj
Školstvo

Začíname nový školský rok

Mgr. Patricia Šefranová
03.09.2019 12:06:10
523

V pondelok 2.septembra 2019 sa otvorili brány všetkých vzdelávacích inštitúcií na území Slovenska a nebolo tomu inak ani v našom meste. Začal sa nový  školský rok 2019/2020. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca privítali spolu 1142 žiakov z toho 126 prvákov.

Slávnostné otvorenie nového školského roka sa konalo postupne na jednotlivých školách za účasti vedúceho oddelenia školstva telesnej kultúry a športu Ing.Igora Kvetka, PhD, riaditeľov škôl Mgr.Moniky Galovičovej ZŠ Hviezdoslavova, RNDr.Evy Holéczy Vidovej ZŠ I.B.Zocha , Mgr.Emila Valka ZŠ Komenského, pedagógov, rodičov, a samozrejme tých najdôležitejších, žiakov a osobitne malých prváčikov. Riaditelia škôl privítali prítomných a v krátkosti ich oboznámili s organizáciou nového školského roka, personálnym zabezpečením a novinkami, ktoré školy pre žiakov pripravili nielen na poli vzdelávacom ale aj na poli záujmovom a zábavnom.

V školskom roku 2019/2020 bude ZŠ Hviezdoslavovu navštevovať 408 žiakov z toho 50 prvákov, ZŠ I.B.Zocha 287 žiakov z toho 30 prvákov a ZŠ  Komenského 447 žiakov z toho 46 prvákov.

Nový školský rok priniesol niektoré novinky, ktoré do škôl zavádza štát. Sú to už pertraktované obedy zadarmo a výber ktoréhokoľvek cudzieho jazyka bez povinnej angličtiny. V rámci zákona o dotáciách (tzv. obedoch zadarmo) štát podľa ministerstva školstva prostredníctvom rezortu práce poskytuje dotáciu, ktorá je určená na stravovanie žiakov a zriaďovateľ je zároveň povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu vo výške 1,20 eur. Podľa vyjadrenia riaditeľov našich škôl suma od štátu vo výške 1,20 eura  pokryje plnú cenu za obed a rodičia v zriaďovateľskej pôsobnosti škôl mesta nemusia za obedy doplácať. Podľa predbežného prieskumu záujmu o stravovanie v školských jedálňach sa počet stravníkov dramaticky nezvýši a jedálne sú  kapacitne i personálne pripravené na nové požiadavky.

Veľké zmeny sa v našich školách nedejú ani v rámci výuky cudzieho jazyka. Všetky základné školy ponúkajú na výber tri cudzie jazyky- anglický, nemecký a ruský ale najväčší záujem je o jazyk anglický, ktorý sa v školách v rámci Školského vzdelávacieho programu škôl vyučuje už od 1.ročníka.

Text a foto: Katarína Kvetková      

 

 

 

 

 


 

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej: Každá cesta sa začína prvým krokom
Na UĽP prebieha úprava povrchu

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration