Sobota, 24. August 2019
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

24. August
Školstvo

Zocháči na literárno-historickej exkurzii v Banskej Bystrici

Mgr. Patricia Šefranová
14.05.2019 13:21:56
139

V utorok 30. apríla 2019 do autobusu pristaveného pred budovou ZŠ I. B. Zocha nastúpili žiaci piateho a deviateho ročníka. Spoločne vycestovali na exkurziu do mesta, ktoré je srdcom stredného Slovenska, Banskej Bystrice. Tu sa ich cesty na niekoľko hodín rozišli.

Piatacke kroky viedli do Štátnej vedeckej knižnice, kde sa nachádza literárne a hudobné múzeum. V bábkarskom salóne si pozreli zaujímavú interaktívnu expozíciu, ktorá mapuje bábkarské tradície na Slovensku. Malí Zocháči si vyskúšali vodenie bábok, čítali text a snažili sa vymyslieť a zahrať vlastnú bábkovú rozprávku. V hudobnom múzeu zasa videli všetky nádherné tradičné slovenské hudobné nástroje.

Deviataci vedení svojou učiteľkou dejepisu Dr. Alenou Brdárskou si to namierili do Múzea Slovenského národného povstania. Navštívili stálu expozíciu, ktorá prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Mali možnosť siahnuť si na históriu a to, o čom sa učia uvidieť v celkom inom svetle. Podľa slov žiakov, bola to pre nich nová skúsenosť a z prehliadky majú veľa zážitkov.

Pred návratom domov - v rámci relaxácie účastníci oboch exkurzií navštívili nákupno-zábavné centrum Europa Shopping Center, kde si dopriali malé občerstvenie. Domov sa všetci Zocháči vrátili unavení, ale spokojní a plní nezabudnuteľných nových zážitkov a dojmov.

Text: Mgr. I. Špaldová

Vernisáž výstavy
Ďalší z koncertov festivalu vážnej hudby

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration