Štvrtok, 13. August 2020
uložené (5)

Revúcke listy online

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

13. August

Kontakty

Spectr News Theme
Internetový portál Revúcke listy ONLINE
Ing. Július Buchta

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom (zmenou grafického dizajnu stránky) a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva, športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.

Zároveň Vám poskytuje bezplatný priestor na propagáciu a dáva príležitosť angažovať sa vo verejnom a spoločenskom dianí prostredníctvom publikovania vlastných článkov, zasielania pozvánok, či námetov na zaujímavé príspevky.

Revúcke listy online chcú byť objektívnym informačným zdrojom a poskytovať čo najviac kvalitných i užitočných informácií. A k tomu môžete pomôcť aj vy.

Vaše články, námety, či pripomienky k obsahu online novín posielajte na: info@revuckelisty.sk

Za obsah zodpovedá:

Mesto Revúca - Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
058/28 515 12

Internetový portál Revúcke listy ONLINE

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste. Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla kompletným redizajnom – zmenou grafického dizajnu stránky a zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariadeniami.

Registration