Relax

Zážitkové vyučovanie anglického jazyka

22.11, 2017 18:43

Jedným z najdôležitejších cieľov modernej školy je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k cudziemu ...

Relax

Zocháčovo ZUN

22.11, 2017 18:40

Naučme deti narábať s peniazmi čo najskôr

Relax

Dopravnej výchova u Zocháčov

22.11, 2017 18:20

Základné vedomosti, zručnosti i návyky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v d...

Relax

Radosť pomáhať

15.11, 2017 19:16

Obchodné reťazce TESCO aj v tomto roku vyhlásili v spolupráci so slovenskou charitou zbierku potraví...

Relax

Na Hviezdoslavke sa každodenným cvičením zlepšu...

13.11, 2017 08:57

V súčasnosti veľa učiteľov zisťuje, že čím ďalej, tým viac žiakov má problém sústrediť sa...

Relax

SEPARKO v ZŠ J. A. Komenského

12.11, 2017 21:11

Od začiatku tohto školského roka sa rozbieha na 1. stupni ZŠ J. A. Komenského projekt v separovaní...

Relax

Medzinárodný deň školských knižníc 23. októb...

12.11, 2017 21:05

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asoci...

Relax

Na Hviezdoslavke sa strašilo

12.11, 2017 21:02

Pomaly sa aj v našich končinách udomácňujú halloweenské večierky pochádzajúce prevažne z anglo...

Relax

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet kni...

12.11, 2017 20:58

Aj tento školský rok sa žiaci Základnej školy J. A. Komenského zapojili do medzinárodného projek...

Relax

Popoludnie v školskej knižnici

03.11, 2017 11:51

Štvrtý októbrový pondelok už tradične patrí knihe.

Relax

Žiaci ZŠ J. A. Komenského v mincovni v Kremnici

31.10, 2017 10:35

Dňa 26.10.2017 sa žiaci piateho až siedmeho ročníka ZŠ J. A. Komenského, víťazi školskej súťa...

Relax

Imatrikulácia prvákov na Hviezdoslavke

31.10, 2017 10:31

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“,