Relax

Otvorená hodina angličtiny

22.12, 2017 20:56

Viete, ako sa po anglicky povedia Vianoce? No predsa Christmas! Veď to už vedia aj revúcki škôlkari....

Relax

Predvianočný čas v ZŠ J. A. Komenského

22.12, 2017 20:52

Najkrajšie a najočakávanejšie sviatky v roku sme si v predstihu počas posledného vyučovacieho tý...

Relax

Robí svet okolo seba krajší

22.12, 2017 08:44

Keramikárka Danka Bakšová ako jediná hrnčiarka v regióne Gemer – Malohont tvorí v tradičnej hrn...

Relax

Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, ...

21.12, 2017 21:03

V roku 1959 schválila OSN Deklaráciu práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa. Týmit...

Relax

Medovníková chalúpka na Hviezdoslavke

21.12, 2017 20:52

Medovníkový domček, klasická rozprávka o  Jankovi a Marienke, ktorí svojou odvahou, šikovnosťou ...

Relax

Významné stretnutie u Zocháčov

20.12, 2017 18:16

Naša základná škola je školou, v ktorej nám skutočne záleží na výchove a vzdelávaní našich...

Relax

Posolstvo rodičov - pekné detstvo je dar, ktorý p...

13.12, 2017 19:09

Každoročne sa v Základnej škole J. A. Komenského realizuje týždeň, kedy sa niektorí naši rodič...

Relax

Zocháči opäť kódovali v rámci celosvetovej akc...

13.12, 2017 19:02

Hodina kódu je celosvetový projekt, ktorý sa koná každoročne v prvý decembrový týždeň počas t...

Relax

Indiánska noc na Hviezdoslavke

13.12, 2017 18:45

Kedysi dávno bola préria tiahnuca sa po samé úpätie skalistých hôr štedrá ku svojim synom, indi...

Relax

Deň otvorených dverí na Hviedzoslavke

13.12, 2017 18:39

5.12.2017 - deň, kedy je školská brána otvorená pre každého. Chvíle, ktoré zostanú v mysliach d...

Relax

VIANOCE - sviatky pokoja, radosti, lásky a porozume...

13.12, 2017 18:28

K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí pečenie voňavých medovníčkov, vianočné dekorácie, s...

Relax

Živá červená stužka na ZŠ Hviezdoslavova ulica...

13.12, 2017 18:19

Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS.