Relax

Návšteva konzultantky z banky v ZŠ I.B.Zocha

09.06, 2017 09:50

V ZŠ I.B.Zocha venujú zvýšenú pozornosť rozvoju finančnej gramotnosti.

Relax

Divadelné predpoludnie u Zocháčov

07.06, 2017 11:56

Nemecký herec Alexander Granach kedysi povedal: “Najlepšie divadlo je také, kde divák chce vstať a...

Relax

V ZŠ J. A. Komenského sme si darovali radosť

05.06, 2017 12:18

Medzinárodný deň detí sa v Základnej škole J. A. Komenského niesol v duchu radosti.

Relax

Hviezdoslavka v Škole v prírode

05.06, 2017 12:12

V lone krásnej tatranskej prírody sa v dňoch 29.5 – 2.6 2017 zúčastnilo 85 žiakov ZŠ na Hviezdos...

Relax

Kalendár podujatí jún 2017

02.06, 2017 10:10

Júnové podujatia v našom meste.

Relax

Zocháči a ich úspech v krajskej dopravnej súťa...

31.05, 2017 19:05

Dňa 25.5.2017 sme sa zúčastnili krajskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2017“ v Žiari ...

Relax

Majestátne dravce v areáli Hviezdoslavky

31.05, 2017 18:52

Minulý týždeň k nám zavítala spoločnosť Zayferus.

Relax

Priateľov nikdy nie je dosť

25.05, 2017 21:58

Stretnutia s partnerskou školou Vítězná z Litovla bývajú vždy radostné a prinášajúce nové, si...

Relax

ZŠ, Hviezdoslavova 1 prehlbuje družobné vzťahy ...

23.05, 2017 12:27

Družobné vzťahy medzi Revúcou a českým mestom Litovel úspešne prehlbuje aj Základná škola na ...

Relax

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

18.05, 2017 21:58

V utorok 16.5.2017 zavítali do školskej jedálne pri ZŠ na Hviezdoslavej ulici veľmi cenní hostia - ...

Relax

Ako deti z Hviezdoslavky potešili maminky

16.05, 2017 09:18

„Každý chce zachrániť Zem, ale nikto nechce pomôcť mame umyť riad,“ podotkol raz jeden americk...