Relax

Večer pod lampou v ZŠ J. A. Komenského

07.12, 2017 19:47

Keď sme oslovili našich piatakov s nápadom, či by sa chceli zúčastniť večerného čítania v naš...

Relax

V ZŠ I.B.Zocha si pripomenuli Deň počítačovej b...

06.12, 2017 21:54

Deň počítačovej bezpečnosti sa oslavuje celosvetovo 30. novembra už od roku 1988. Je určený na zv...

Relax

Pasovanie prvákov v ZŠ J. A. Komenského

06.12, 2017 21:44

Ako každý rok aj tento sa v novembri uskutočnilo pasovanie prvákov – žiakov Základnej školy J. A...

Relax

Naša živá červená stužka 2017

06.12, 2017 21:38

Aj tento školský rok sa Základná škola J. A. Komenského zapojila do celoslovenského jedenásteho ...

Relax

Zocháči súťažili v medzinárodnej informatickej...

06.12, 2017 21:36

iBobor (Informatický bobor) je medzinárodná informatická súťaž, ktorá od roku 2004 prebieha postu...

Relax

Sme hrdí na svoju školu

22.11, 2017 18:48

15. november 2017 sa v Základnej škole J. A. Komenského konal DEŇ ŠKOLY, ktorý sa niesol v znamení...

Relax

Zážitkové vyučovanie anglického jazyka

22.11, 2017 18:43

Jedným z najdôležitejších cieľov modernej školy je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k cudziemu ...

Relax

Zocháčovo ZUN

22.11, 2017 18:40

Naučme deti narábať s peniazmi čo najskôr

Relax

Dopravnej výchova u Zocháčov

22.11, 2017 18:20

Základné vedomosti, zručnosti i návyky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v d...

Relax

Radosť pomáhať

15.11, 2017 19:16

Obchodné reťazce TESCO aj v tomto roku vyhlásili v spolupráci so slovenskou charitou zbierku potraví...

Relax

Na Hviezdoslavke sa každodenným cvičením zlepšu...

13.11, 2017 08:57

V súčasnosti veľa učiteľov zisťuje, že čím ďalej, tým viac žiakov má problém sústrediť sa...

Relax

SEPARKO v ZŠ J. A. Komenského

12.11, 2017 21:11

Od začiatku tohto školského roka sa rozbieha na 1. stupni ZŠ J. A. Komenského projekt v separovaní...