Relax

Mladý biológ z „Hviezdoslavky“

09.04, 2017 12:00

Predmetové olympiády sú súťaže, na ktorých sa každoročne stretávajú žiaci základných škôl...

Relax

Jermok Velkorevúcky

06.04, 2017 07:57

Predajná výstava tradičných veľkonočných ľudovoumeleckých výrobkov.

Relax

28. 3. - Deň učiteľov v ZŠ J. A. Komenského

31.03, 2017 08:33

V tento deň nám učiteľom naši žiaci venovali nezvyčajný darček.

Relax

Deň vody v znamení Zelenej školy.

29.03, 2017 12:50

Pri príležitosti svetového Dňa vody (22.marca) sa konali v našej škole aktivity, zamerané na úlo...

Relax

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

24.03, 2017 21:05

Tekutá, pevná, niekedy neviditeľná, občas studená, inokedy teplá.

Relax

Šťastie, čo je to?

24.03, 2017 20:59

Mohli sme krajšie osláviť 10. výročie založenia divadelného súboru Portál pri Základnej škole ...

Relax

Veľká radosť v ZŠ J. A. Komenského

24.03, 2017 10:31

V priebehu niekoľkých dní nám naši talentovaní žiaci, pod vedením učiteľov, trénerov a rodič...

Relax

Exkurzia v SMZ Jelšava a.s.

24.03, 2017 10:28

Deviataci v rámci profesijnej výchovy navštívili SMZ Jelšava – Teplá voda. 17. marca 2017