Relax

ZŠ, Hviezdoslavova 1 prehlbuje družobné vzťahy ...

23.05, 2017 12:27

Družobné vzťahy medzi Revúcou a českým mestom Litovel úspešne prehlbuje aj Základná škola na ...

Relax

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

18.05, 2017 21:58

V utorok 16.5.2017 zavítali do školskej jedálne pri ZŠ na Hviezdoslavej ulici veľmi cenní hostia - ...

Relax

Ako deti z Hviezdoslavky potešili maminky

16.05, 2017 09:18

„Každý chce zachrániť Zem, ale nikto nechce pomôcť mame umyť riad,“ podotkol raz jeden americk...

Relax

Zocháči opäť úspešní v Dopravnej súťaži

16.05, 2017 09:09

Formovanie a rozvíjanie mravného vedomia a správania žiakov ako jedného z cieľov dopravnej výchovy...

Relax

Zocháči prví v celoslovenskej súťaži finančne...

09.05, 2017 08:05

Finančnej gramotnosti prikladajú v ZŠ I. B. Zocha významné miesto. Veď o niekoľko rokov bude každ...

Relax

Viete, kde je Šomoška? Naši turisti sa to už doz...

09.05, 2017 07:58

Cieľom turistov Zo Základnej školy J. A. Komenského sa tento krát stal hrad Šomoška, zrúcanina v...

Relax

Na „Hviezdoslavku“ zavítali šermiari a pesnič...

09.05, 2017 07:51

Koncom apríla sa uskutočnili v našej škole zaujímavé podujatia pre mladších aj starších žiakov...

Relax

G – TOUR zo ZŠ J. A Komenského na veľtrhu Vita...

09.05, 2017 07:44

Cestovné kancelárie, ktoré vznikajú každoročne pri Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej ...

Relax

Škriatok z Revúcej v Žiari

04.05, 2017 10:52

Šťastie, ktoré sme prežívali členovia divadelného súboru Portál pri ZŠ J. A. Komenského po pos...

Relax

Zasadil som strom

04.05, 2017 07:44

Pod týmto názvom sa skrýva projekt, do ktorého sa zapojili žiaci VII.A triedy z „Hviezdoslavky“ ...