Samospráva

Jarné upratovanie mesta

29.03, 2017 12:55

„Jarné upratovanie mesta“ bude v dňoch 3. 4. až 6. 4. 2017

Samospráva

Deň otvorených dverí v Prvom slovenskom literárn...

22.02, 2017 11:59

Prelomy kalendárnych rokov sú v stredných školách už tradične poznačené snahou osloviť končia...

Samospráva

Samospráva

Umelá Ľadová plocha v Revúcej, seriál na pokra...

13.02, 2017 21:49

Pred viac ako dvoma mesiacmi bola ukončená rekonštrukcia umelej ľadovej plochy v Revúcej, prostredn...

Samospráva

Včasná intervencia

05.02, 2017 09:47

Občianske združenie Athéna v Hnúšti je už desiaty rok prevádzkovateľom Denného detského stacio...

Samospráva

Mesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIES...

01.02, 2017 09:39

V roku 2016 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti s Národným in...

Samospráva

Návrh na udelenie ocenení Mesta Revúca za výnimo...

16.01, 2017 12:06

Touto cestou chceme vyzvať širokú verejnosť o podanie návrhov na udelenie ocenení Mesta Revúca za...

Samospráva