Samospráva

Prezentácia v Klenovci

30.06, 2016 12:18

Gemersko-malohontské folklórne slávnosti - Klenovská rontouka sa po 38-krát konali posledný júnov...

Samospráva

Kalendár podujatí mesta Revúca Júl, August 2016

29.06, 2016 08:03

Kalendár podujatí mesta Revúca Júl, August 2016

Samospráva

CHCEME PLATIŤ MENEJ ZA ODPAD???

16.06, 2016 23:27

Nový zákon o odpadoch a triedenie s platnosťou od 1. júla 2016 sa uplatňuje rozšírená zodpovednos...

Samospráva

Predseda NR SR Andrej Danko, prijal predstaviteľov ...

03.06, 2016 21:47

Dňa 1.6.2016 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko, primátorku mesta Evu Ci...

Samospráva

Akčné plány

31.05, 2016 10:27

Vážení spoluobčania, dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej ...

Samospráva

Poďakovanie za účasť a podporu pri organizácií...

26.05, 2016 11:11

Poďakovanie za účasť a podporu pri organizácií podujatia Deň Európy v Záhrebe dňa 7. mája 2016

Samospráva

Dni mesta REVÚCA 2016

26.05, 2016 11:01

Piatok 17. jún, Sobota 18. jún 2016

Samospráva

Beseda s príslušníkmi Mestskej polície

06.05, 2016 07:07

V ŠZŠ sa 3.5.2016 uskutočnila beseda s príslušníkmi Mestskej polície p. M. Ganajom a p. P. Halušk...

Samospráva

Program KINA KLUB Revúca na mesiac Máj 2016

05.05, 2016 08:41

Program KINA KLUB Revúca - Máj 2016

Samospráva

Prijatie u pani primátorky

24.04, 2016 11:12

Úspešné družstvo žiačok Základnej školy J. A. Komenského Revúca prijala pani primátorka MVDr...

Samospráva

Úspešné investície pre ZŠ Ivana Branislava Zoch...

04.04, 2016 07:56

V duchu tradícií I. B. Zocha pokračujú projekty zamerané okrem iného na zdravý rozvoj duševného ...

Samospráva

ZŠ J. A. Komenského úspešná v grantových progr...

22.03, 2016 10:22

Celý školský rok sa pre našu školu nesie v znamení úspešných a podporených grantových program...